شناسا

نمونه کارها

نمونه کارها

لوگو نیوان

طراحی لوگو باشگاه تناسب اندام نیوان

تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۷

ریبرندینگ آرسس

ریبرندینگ مجموعه غذایی آرسس

تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۸

طراحی لوگو تاج الملوک

طراحی لوگو و هویت بصری خورش ماست تاج الملوک

تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۸

بازیکار لوگو

طراحی هویت بصری بازیکار

تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۸

لوگو پارسنما

طراحی هویت بصری شرکت پارسنما

تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۸

لوگو

طراحی هویت بصری مجموعه فروشگاه های زمانیان

تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۸

طراحی بروشور و کارت ویزیت

طراحی بروشور و کارت ویزیت شرکت فراز راه

تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹

لوگو

طراحی هویت بصری آب معدنی دیاموند

تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹

لوگو

طراحی هویت بصری بوتیک زلدا

تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹

اسکرول به بالا