شناسا

کانون آگهی و تبلیغات شناسا

با شناسا شنیده شوید ...

کانون شناسا یک آژانس تبلیغاتی معمولی نیست. اینجا فقط تبلیغات رایج و مد روز انجام نمی‌شوند؛ بلکه راهکارهایی می‌دهیم که باعث شناخته شدن کسب و کار شما بشود. چون باور داریم که زیربنای موفقیت در همه حیطه‌های کسب و کار شناخته شدن است. البته که می‌دانیم آسان نیست، به همین دلیل همه پیش‌نیازهای شناخته شدن شما را هم تامین کردیم.

speaker
وبینار تسلط بر عدم قطعیت بازار

ﻣـﺎ چه ﺧﺪﻣﺎتـــی را ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗــﺎپ‌ﻫــﺎ و ﺻﺎﺣﺒﯿـــﻦ کسب و کارﻫـﺎیﺷﺨصـی اراﺋــﻪ مــی‌کنیم؟

ما به متخصصانی مانند شما (در هر زمینه‌ایی که فعالیت می‌کنید)، کمک می‌کنیم تا از طریق پـرسونـال بـرندینگ، توانایی‌ها، مهارت‌ها و ارزش‌هایتان را به بهترین شکل ممکن برجسته کنید و با جلب اعتماد مشتریانتان، مسیر موفقیت و رشــد حـرفـه‌ای خـود را بهبـود بخشیـد و یک هـویت بـی‌نظیـر ایجاد کنید.

همچنیـن مـا بـه استـارتـاپ‌هـا راهکارهــایی دیجیتــال ارائـه می‌دهیم تا کسب و کارشان را رشد و ارتقا دهند. از بهینه‌سازی استراتژی‌های مارکتینگ، تولید محتوا و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی تا طراحی و بهینه‌سازی وب‌سایتتان، در هر مرحله از توسعه کسب و کارتان همراهتان هستیم تا در دنیای دیجیتال به برتری موردنظرتان دست یابید.

کسب و کار تولیدی و صنعتی

ما چه خدماتی را به کسب و کارهای صنعتی (B2B) ارائه می‌کنیم؟

در دنیــای رقابتــی امـــروز، کسب و کارهای صنعتی  که به طور موثــر در فضـای آنلاین حضور پیدا نمی‌کنند، از رقبا عقب می‌مانند. دیجیتال مارکتینگ ابزاری قدرتمند است که می‌تواند به شما در دستیابی به مخاطبان جدید، افزایش آگاهی از برند و در نهایت افزایش فروش کمک کند.

شناسا به عنوان یک آژانس بازاریابی دیجیتال پیشرو، تخصص لازم را برای کمک به شما در دستیابی به اهدافتان در دنیای دیجیتال دارد. ما درک می‌کنیم که چالش‌های منحصر به فردی در بازاریابی محصولات و خدمات خود به مخاطبان صنعتی دارید و راه‌حل‌های مؤثری ارائه می‌دهیم که به شما کمک می‌کند تا بر این چالش‌ها غلبه کنید.

ﻣـﺎ چـه ﺧﺪماتــی را ﺑـﻪکسب و کارﻫــﺎی صنفـــی اراﺋـــﻪ مـی‌کنیــم؟

شناسا بــاور دارد که حضــور دیجیتــال قــوی مـی‌تواند کسب‌وکــارهـای صنفــی را بــه یک سطـح جـدیـد از مـــوفقیت برسانــد. از بهینه‌سازی وب‌سایت گرفته تا مدیریت تبلیغات آنلاین و ارائه محتوای جذاب در رسانه‌های اجتماعی، از مشاوره و تحلیل نیازهای شما تا ارائه راهکارهای متنوع و کارآمد و اجرای استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال، مـا بـه شما کمک می‌کنیم تا مشتریــان جـدیـد را بــه کسب‌وکارتـان جــذب کنید.

از سویی دیگر، همه‌ی مراحل کار ما به صورت شفاف و قابل فهم برای شما خواهد بود؛ زیرا با ارائه گزارشات دوره‌ای و تحلیل‌های دقیق، شما همیشه در جریان عملکرد و پیشرفت کسب‌وکارتان خواهید بود.

مـا چــه خدماتــی را بـه کسب و کارهــای صنعتــی (B2B) ارائـــه مـی‌کنیـم؟

در دنیــای رقابتــی امـــروز، کسب و کارهای صنعتی  که به طور موثــر در فضـای آنلاین حضور پیدا نمی‌کنند، از رقبا عقب می‌مانند. دیجیتال مارکتینگ ابزاری قدرتمند است که می‌تواند به شما در دستیابی به مخاطبان جدید، افزایش آگاهی از برند و در نهایت افزایش فروش کمک کند.

شناسا به عنوان یک آژانس بازاریابی دیجیتال پیشرو، تخصص لازم را برای کمک به شما در دستیابی به اهدافتان در دنیای دیجیتال دارد. ما درک می‌کنیم که چالش‌های منحصر به فردی در بازاریابی محصولات و خدمات خود به مخاطبان صنعتی دارید و راه‌حل‌های مؤثری ارائه می‌دهیم که به شما کمک می‌کند تا بر این چالش‌ها غلبه کنید.

کسب و کار تولیدی و صنعتی

ﻣﺎ چه ﺧﺪﻣﺎتی را ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺒﯿﻦکﺴﺐ و کارﻫﺎیﺷﺨصی اراﺋﻪ می‌کنیم؟

ما به متخصصانی مانند شما (در هر زمینه‌ایی که فعالیت می‌کنید)، کمک می‌کنیم تا از طریق پرسونال برندینگ، توانایی‌ها، مهارت‌ها و ارزش‌هایتان را به بهترین شکل ممکن برجسته کنید و با جلب اعتماد مشتریانتان، مسیر موفقیت و رشد حرفه‌ای خود را بهبود بخشید و یک هویت بی‌نظیر ایجاد کنید.

همچنین ما به استارتاپ‌ها راهکارهایی دیجیتال ارائه می‌دهیم تا کسب و کارشان را رشد و ارتقا دهند. از بهینــه‌ســازی استراتــژی‌هـای مارکتینگ، تولیـد محتـوا و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعــی تا طراحی و بهینه‌سازی وب‌سایتتان، در هر مرحله از توسعه کسب و کارتان همراهتان هستیم تا در دنیای دیجیتال به برتری موردنظرتان دست یابید.

ﻣﺎ چه ﺧﺪماتی را ﺑﻪکسب و کارﻫﺎی صنفی اراﺋﻪ می‌کنیم؟

شناسا بــاور دارد که حضــور دیجیتــال قــوی مـی‌تواند کسب‌وکــارهـای صنفــی را بــه یک سطـح جـدیـد از مـــوفقیت برسانــد. از بهینه‌سازی وب‌سایت گرفته تا مدیریت تبلیغات آنلاین و ارائه محتوای جذاب در رسانه‌های اجتماعی، از مشاوره و تحلیل نیازهای شما تا ارائه راهکارهای متنوع و کارآمد و اجرای استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال، مـا بـه شما کمک می‌کنیم تا مشتریــان جـدیـد را بــه کسب‌وکارتـان جــذب کنید.

از سویی دیگر، همه‌ی مراحل کار ما به صورت شفاف و قابل فهم برای شما خواهد بود؛ زیرا با ارائه گزارشات دوره‌ای و تحلیل‌های دقیق، شما همیشه در جریان عملکرد و پیشرفت کسب‌وکارتان خواهید بود.

پیمایش به بالا