شناسا

کسب و کارهای شخصی

کسب و کار شخصی یا پرسونال برند

اگر شما متخصص در زمینه‌ خاصی هستید (فنی، علمی، هنری، خدماتی، …) و درآمدتان از طریق ارائه یا مدیریت این خدمات تخصصی حاصل می‌شود به طوری که کارفرماها باید شخص شما را بشناسند و اعتماد کنند، حتما باید برای شناخته شدن استراتژی پرسونال برندینگ داشته باشید.

اما پرسونال برند واقعا چیست و چرا لازم هست؟ در واقع پرسونال برند ترکیبی از میزان شناخته شدن و اعتبار یک متخصص پیش مشتریان و همکارانش است؛ و پرسونال برندینگ یعنی مجموعه فعالیت‌هایی که انجام می‌شوند تا فرد به شهرت و اعتبار لازم برسد.

حالا ببینیم که برای ایجاد یک پرسونال برند چه مراحلی باید طی بشوند و کانون شناسا چطور در هر مرحله به شما کمک می‌کند؟

اگر شما این فرآیند را اجرا کنید (البته که ما هم کمک می‌کنیم) تبدیل به یک پرسونال برند موفق می‌شوید. موفقیت برای پرسونال برند یعنی افزایش دامنه تاثیر (تعداد مشتریان) و عمق تاثیر (قیمت خدمات) که قطعا شما را به چشم‌انداز مورد نظرتان نزدیک می‌کند.

پیمایش به بالا