شناسا

فرم نیاز سنجی طراحی برند

فرم نیاز سنجی طراحی برند

واحد پشتیبانی شناسا در کوتاه ترین زمان برای پیگیری های لازمه با شما ارتباط برقرار می کند.

اطلاعات کاربر

اطلاعات کسب و کار*
آدرس
نوع کسب و کار خود را انتخاب نمایید.*
برای طراحی هویت برند گزینه های مورد نظر خود را انتخاب نمایید.*
هویت برند شامل ماموریت، ارزش ها و اهداف*
استراتژی برند شامل جایگاه، مخاطبان و...*
صدا و تُن برند شامل شعار آن*
برای هویت بصری برند خود به کدامیک نیاز دارید؟*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
پیمایش به بالا