شناسا

سیستم سازی

سیستم ها همان فرآیندهای تکراری در کسب و کار هستند

سیستم سازی چیست؟

سیستم‌ها همان فرآیندهای تکراری در کسب و کار هستند که بعضا توسط افراد زیادی انجام می‌شوند. یکی از مشکلات اساسی بیزینس‌های تازه‌کار یا سنتی، نداشتن سیستم‌های مدون است. به این ترتیب هرگاه که کارمندی عوض می‌شود نحوه اجرای فعالیت‌ها و فرآیندها نیز تغییر می‌کند. از طرفی بخاطر مدون نبودن دستورالعمل اجرای فعالیت‌ها امکان اشتباه و خطا نیز افزایش می‌یابد.
فقدان سیستم در سازمان به صورت کارهای عقب‌افتاده یا فراموش شده، عدم پیگیری و به نتیجه رساندن فعالیت‌ها، عدم امکان تعیین جانشین برای کارکنان، کیفیت متغیر اجرای فعالیت‌ها و در یک کلام بی‌نظمی خودش را نشان می‌دهد.
در مسیر سیستم‌سازی علاوه بر تدوین دستورالعمل‌های مشخص برای هر فرآیند، بهینه‌سازی این فرآیندها نیز اتفاق می‌افتد. این بهینه‌سازی به افزایش بهره‌وری سازمان هم منجر می‌شود. در ادامه با ترکیب این سیستم‌ها می‌توان وظایف و ارتباطات بخش‌های مختلف سازمان را نیز مشخص کرد.
کانون شناسا در کنار تیم شما قرار می‌گیرد و با استفاده از تکنیک‌های مختلف در جلسات مشاوره به شناسایی این نقاط بی‌نظم و سیستم‌سازی کسب و کار شما کمک می‌کند.

پیمایش به بالا