شناسا

رویداد های شناسا

اخبار و رویدادی شناسا را در این صفحه دنبال کنید

حضور در نمایشگاه فرانچایز و کسب و کار

سیمنار رشد فردی و برندسازی شخصی با حضور آقای سپهر حلاجیان و دکتر حمیده عطافر در اولین نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار در اصفهان

پیمایش به بالا