کانون آگهی و تبلیغات شناسا

«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

آرشیو مطالب
فیلم تبلیغاتی آرین پایپ

فیلم تبلیغاتی آرین پایپ ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۱ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت: ۲۲ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی دنیای اسباب بازی

فیلم تبلیغاتی دنیای اسباب بازی ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۹ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت: ۱۰ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی گروه متخصصان طراحی داخلی دسک

فیلم تبلیغاتی گروه متخصصان طراحی داخلی دسک ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۹ پخش: غرفه نمایشگاهی مدت: ۲۷ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی فروشگاه شهرام

فیلم تبلیغاتی فروشگاه شهرام ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۹ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت: ۲۰ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی توری های سیناک

فیلم تبلیغاتی توری های سیناک ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۹ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت: ۳۰ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی مجتمع تجاری ثریا

فیلم تبلیغاتی مجتمع تجاری ثریا ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۹ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت: ۲۳ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی نبات ماژ

فیلم تبلیغاتی نبات ماژ ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۸ پخش: شبکه های استانی اصفهان و چهارمحال و بختیاری مدت: ۱۵ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

فیلم تبلیغاتی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۸ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت:  ۳۹ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی بیسکوییت نکیسا

فیلم تبلیغاتی بیسکوییت نکیسا ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۸ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت: ۱۲ ثانیه