کانون آگهی و تبلیغات شناسا

«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

آرشیو مطالب
فیلم تبلیغاتی شوینده راگا

فیلم تبلیغاتی شوینده راگا ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال ساخت: ۱۳۷۹ پخش: غرفه نمایشگاهی مدت: ۲ دقیقه و ۵۳ ثانیه