کانون آگهی و تبلیغات شناسا

«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

آرشیو مطالب
رپرتاژ آگهی رنگ ریف

رپرتاژ آگهی رنگ ریف ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۶ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت: ۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه  

رپرتاژ آگهی مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ

رپرتاژ آگهی مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۵ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت: ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه  

رپرتاژ آگهی لوازم خانگی سانی (ثانی)

رپرتاژ آگهی لوازم خانگی سانی (ثانی) ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۸۴ پخش: شبکه های سراسری ۱، ۲ و ۳ مدت: ۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه