کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی در محل

تعرفه انجام عکاسی تبلیغاتی در محل بسته به شرایط و نوع محصول متغیر می‌باشد اما تعرفه پایه به صورت زیر محاسبه می‌گردد.