کانون آگهی و تبلیغات شناسا

«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

آرشیو مطالب
لوگوموشن فروشگاه زمانیان

ساخت لوگوموشن برای مجموعه فروشگاه‌های مبلمان زمانیان توسط کانون شناسا سال: ۱۳۹۸

فیلم تبلیغاتی مجتمع چاپ میرنگار

فیلم تبلیغاتی مجتمع چاپ میرنگار ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۸ مدت: ۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه

فیلم تبلیغاتی مجتمع طراحی گرافیک میرنگار

فیلم تبلیغاتی مجتمع طراحی گرافیک میرنگار ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۸ مدت: ۲ دقیقه و ۳ ثانیه

فیلم تبلیغاتی شرکت پارسنما تک آیریک

فیلم تبلیغاتی شرکت پارسنما تک آیریک ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۸ مدت: ۱ دقیق و ۵۵ ثانیه قابل ذکر است که فیلمبرداری این تیزر توسط کانون شناسا انجام نشده است.

فیلم تبلیغاتی شرکت شبنم پلیمر سپاهان

فیلم تبلیغاتی شرکت شبنم پلیمر سپاهان سپاهان ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۷ پخش: شبکه‌های  سراسری مدت: ۳۰ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی مجتمع کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان

فیلم تبلیغاتی مجتمع کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۷ پخش: شبکه‌های  سراسری مدت: ۳۰ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی لوازم خانگی تکنولایو

فیلم تبلیغاتی لوازم خانگی تکنولایو ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۷ پخش: شبکه‌های  سراسری و شبکه استانی چهارمحال و بختیاری مدت: ۳۷ ثانیه

فیلم تبلیغاتی محصولات مجلسی مقدم

فیلم تبلیغاتی محصولات مجلسی مقدم ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۶ پخش: شبکه‌های سراسری مدت: ۳۰ ثانیه جهت مشاهده عکسهای پشت صحنه اینجا را کلیک کنید.  

فیلم تبلیغاتی قصر فرش رجال

فیلم تبلیغاتی قصر فرش رجال ساخته کانون شناسا سال ساخت: ۱۳۹۶ پخش: شبکه‌های سراسری مدت: ۳۰ ثانیه جهت مشاهده عکسهای پشت صحنه اینجا را کلیک کنید.