کانون آگهی و تبلیغات شناسا

«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

آرشیو مطالب
فیلم تبلیغاتی شرکت پارسنما تک آیریک

فیلم تبلیغاتی شرکت پارسنما تک آیریک ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۸ مدت: ۱ دقیق و ۵۵ ثانیه قابل ذکر است که فیلمبرداری این تیزر توسط کانون شناسا انجام نشده است.

فیلم تبلیغاتی شرکت شبنم پلیمر سپاهان

فیلم تبلیغاتی شرکت شبنم پلیمر سپاهان سپاهان ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۷ پخش: شبکه‌های  سراسری مدت: ۳۰ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی مجتمع کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان

فیلم تبلیغاتی مجتمع کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۷ پخش: شبکه‌های  سراسری مدت: ۳۰ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی لوازم خانگی تکنولایو

فیلم تبلیغاتی لوازم خانگی تکنولایو ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۷ پخش: شبکه‌های  سراسری و شبکه استانی چهارمحال و بختیاری مدت: ۳۷ ثانیه

فیلم تبلیغاتی محصولات مجلسی مقدم

فیلم تبلیغاتی محصولات مجلسی مقدم ساخته کانون شناسا سال: ۱۳۹۶ پخش: شبکه‌های سراسری مدت: ۳۰ ثانیه جهت مشاهده عکسهای پشت صحنه اینجا را کلیک کنید.  

فیلم تبلیغاتی قصر فرش رجال

فیلم تبلیغاتی قصر فرش رجال ساخته کانون شناسا سال ساخت: ۱۳۹۶ پخش: شبکه‌های سراسری مدت: ۳۰ ثانیه جهت مشاهده عکسهای پشت صحنه اینجا را کلیک کنید.  

فیلم تبلیغاتی فروشگاه پارچه مینا

فیلم تبلیغاتی فروشگاه پارچه مینا ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۹۳ پخش: شبکه استانی اصفهان مدت: ۱۵ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی فرآورده های غذایی ناژه

فیلم تبلیغاتی فرآورده های غذایی ناژه ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۹۳ پخش: شبکه بین المللی iFilm مدت: ۱۵ ثانیه  

فیلم تبلیغاتی نشر نوشته

فیلم تبلیغاتی نشر نوشته ساخته کانون شناسا (سیماسحر سابق) سال: ۱۳۹۳ پخش: غرفه نمایشگاهی مدت: ۳۵ ثانیه